image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุม คกก. กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ขรก. พลเรือนสามัญในสังกัด ส.ป.ก. ครั้งที่ 1/2566

พฤษภาคม 15, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม คกก. กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ขรก. พลเรือนสามัญในสังกัด ส.ป.ก. ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมีนายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานฯ

ภาพ/ข่าว : กิตติคุณ ฤทธินิ่ม

ป้ายกำกับ
ล่าสุด