image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส. ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

กันยายน 5, 2561 | การอบรมหรือพัฒนาบุคลากร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด