image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง

กรกฎาคม 4, 2562 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ข่าวล่าสุด