image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังเพื่อบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 16, 2566 | ข่าวประกาศ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด