image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร กิจกรรมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ลานกิจกรรมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง หมู่ที่ 2 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สุรินทร์ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 30 ราย

พฤษภาคม 18, 2566 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด