image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ โอนกรรมสิทธิและ มอบโฉนดที่ดิน ให้แก่เกษตรกร โครงการกองทุนที่ดิน ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่ชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วน จำนวน 8 ราย

มีนาคม 24, 2566 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด