image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  จัดงาน "ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่" (Mobile Unit) ครั้งที่ 4/2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมอบหมายให้ นางวิสา สวยรูป นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ เป็นประธานเปิดโครงการ

พฤษภาคม 18, 2566 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด