image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  จัดงาน "ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่" (Mobile Unit) ครั้งที่ 3/2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมอบหมายให้ นางวิสา สวยรูป นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ เป็นประธานเปิดโครงการ

พฤษภาคม 11, 2566 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด