image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

พฤษภาคม 19, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ใบสมัคร