image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.64 ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

พฤศจิกายน 18, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด