image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสุโขทัย เดือนพฤศจิกายน 2565

พฤศจิกายน 17, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ส.ป.ก.สุโขทัย) โดย นายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสุโขทัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ณ เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ  ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก.สุโขทัย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด