image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย 24 มีนาคม 2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ตำบลเบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย โดยมีนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่นอที่ให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ

ในการนี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สุโขทัย ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของรัฐ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ โดยมีการนำใบ ส.ป.ก. 4-01 ไปมอบมให้แก่เกษตรกรในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก.สุโขทัย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด