image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 3

มีนาคม 14, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 3 ณ สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยในครั้งนี้เป็นการจัดงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดสุโขทัย

นายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบัติราชการในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก.สุโขทัย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด