image banner

ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชั้น 3) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3745-4073
E-mail : prachinburi@alro.go.th แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
หน่วยงานภายใน
หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ หมายเลขภายใน E-mail
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 037-454073 1858 prachinburi@alro.go.th
ฝ่ายบริหารทั่วไป 037-454073 1858 prachinburi@alro.go.th
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน 037-454073 1858 prachinburi@alro.go.th
กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ 037-454073 1858 prachinburi@alro.go.th
กลุ่มกฏหมาย 037-452713 1857 prachinburi@alro.go.th
กลุ่มงานช่างและแผนที่ 037-452713 1857 prachinburi@alro.go.th
ผู้ดูแลระบบ 037-454073 1858 pat_zoom555@hotmail.com

แบบฟอร์มติดต่อเรา