image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้) จำนวน 19 รายการ

กรกฎาคม 19, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง