image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นิติกร สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

สิงหาคม 23, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์