image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/2566

เมษายน 26, 2566 | ภาพข่าว

   
  วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 นายธเนตร พารา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/2566 ณ โรงบ้านบุมะกรูด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน โดยการ จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ส.ป.ก. เพชรบูรณ์ ได้นำเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 มอบให้เกษตรกรให้พื้นที่ จำนวน 135 แปลง และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง องค์ความรู้ พร้อมเอกสารเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำแก่ประชาชน ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้