image banner

ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

 

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ห้อง 105 ตำบล แวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ 043-777645

fax 043-777645

เบอร์ภายใน 1885

E-MAIL mahasarakham@alro.go.th

แบบฟอร์มติดต่อเรา