image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เจราจาระงับข้อพิพาท เรื่องกันทางเข้าออกแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

กุมภาพันธ์ 3, 2566 | ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายศุภชัย สงชู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เจราจาระงับข้อพิพาท เรื่องกันทางเข้าออกแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน คู่กรณียินยอมยุติข้อพิพาทด้วยการยอมให้รังวัดกันทางและฝ่ายที่ได้ประโยชน์ยินยอมทำรั้วลวดหนามให้ไหม่ ณ บ้านน้ำกัด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน