image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการติดต่อราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

เมษายน 19, 2564 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบเอกสารดาวน์โหลด