image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามตามมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ก่อนเข้าสอบประเมินเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

สิงหาคม 6, 2564 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบเอกสารดาวน์โหลด