image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผลการปฏิบัติงาน

พฤศจิกายน 11, 2563 | หน้าเว็บ

ผลการปฏิบัติงาน

จังหวัดอำเภอตำบลพื้นที่ประกาศเขตตาม พรฎ. (รัฐ+ที่เอกชน)พื้นที่ดำเนินการประมาณผลการจัดที่ดินรวม 3 ประเภท  
     รายแปลงไร่
ขอนแก่น251201,092,144683,65265,61282,572750,565

ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2562

ป้ายกำกับ
ล่าสุด