การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

3/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านแก้ว หมู่ 2 ต.หนองกรุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม 5, 2560 | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง