การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานบริการขุดลอกหรืองานขุดลอกทางน้ำ(72.14.12.06)งานขุดลอกคลองบ้านโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม 5, 2560 | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง