การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

กรกฎาคม 24, 2560 | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด