การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำ บ้านกม.12 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สิงหาคม 5, 2560 | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง