การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แนวทางการบริหารจัดการโรงเรือนกางมุ้งในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท และ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

มีนาคม 18, 2562 | งานวิจัย/นวัตกรรม

เอกสารวิจัยเลขที่ 243/2559 นักวิจัย : ฐิติมา วัฒนจัง และ สิรีจิตรา ฤกษ์บ่าย

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด