การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานจัดที่ดิน โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

มิถุนายน 24, 2561 | งานวิจัย/นวัตกรรม

เอกสารวิจัยเลขที่ 248/2560 นักวิจัย : สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ และทรงวุฒิ ม่วงเจริญ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด