การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. ร่วมพิธีปิด “งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566”

มิถุนายน 7, 2566 | กิจกรรม ส.ป.ก.

ส.ป.ก. ร่วมพิธีปิด “งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566”

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นเกียรติร่วมพิธีปิด “งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566” ณ กรมการข้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฯ และมีนายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวสรุปผลการจัดงาน โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงาน ในการนี้ ประธานฯ ได้มอบรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขัน ได้แก่

- รางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ข้าวไทย

- รางวัลผู้ชระเลิศการประกวดวาดภาพสีโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “ข้าวและชาวนาไทย”

- รางวัลผู้ชนะเลิศ การประกวดงานศิลปะเรียงเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้หัวข้อ “กสิกรรม นำไทยยั่งยืน”

ภาพ / ข่าว : กิตติคุณ ฤทธินิ่ม

ป้ายกำกับ
ล่าสุด