การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. ประชุมทีมงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2566

มิถุนายน 7, 2566 | กิจกรรม ส.ป.ก.

ส.ป.ก. ประชุมทีมงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

- ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 1/2566

- เพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก.

- ประชุมการควบคุมภายใน (แบบ IC 1 - 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า)

- นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กทม. และระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ข่าว / ภาพ : ALRO NEWS , กิตติคุณ ฤทธินิ่ม

ป้ายกำกับ
ล่าสุด