การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. ประชุม คกก. เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566

พฤษภาคม 26, 2566 | กิจกรรม ส.ป.ก.

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566 โดยคณะผู้บริหาร สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องมี และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วม  ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

          การประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2566 มีการติดตามรายงานผลการดำเนินการโครงการงบลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2565 และ 2566 , โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลดำเนินการโดยใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 แบะโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลดำเนินการโดยใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 และ 2566 เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลประโยชน์สูงสุด

ภาพ/ข่าว : สุริยะ ลิภตะไชยโย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด