การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ส.ป.ก.ถนนประดิพัทธ์

ธันวาคม 1, 2565 | กิจกรรม ส.ป.ก.

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายวิวรรธน์ สงประเสิรฐ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ประดิพัทธ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ส.ป.ก.ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในการนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะผู้บริหารได้ชมการสาธิตการปลูกผักบนแคร่ โดยใช้ระบบน้ำหยดแบบง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยและปลูกกินภายในครัวเรือน

ข่าว : อลงกรณ์ ซอนจำปา

ภาพ : อลงกรณ์ ซอนจำปา/สมเกียรติ ดีมั่น

ป้ายกำกับ
ล่าสุด