การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คณะผู้บริหาร ส.ป.ก. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

พฤศจิกายน 24, 2565 | กิจกรรม ส.ป.ก.

    ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อรักษาพระอาการประชวร
  24 พฤศจิกายน 2565  ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม, นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง, นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. , นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม, นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผอ.สำนักบริหารกลาง, นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผอ.สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน,  นางสาวสุนิสา เอกธิการ ผอ.กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ เเละเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.  นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าถวาย ฯ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 

 

ข่าว/ภาพ : สมเกียรติ ดีมั่น

ป้ายกำกับ
ล่าสุด