การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ใหม่

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายพิจิตร  บุญทัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 17/2566) ณ โรงเรียนบ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์     นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางวิสา สวยรูป นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 70 ราย มอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ,ให้คำปรึกษาข้อมูลด้านกฎหมาย ,การสำรวจรังวัดที่ดิน ,การตรวจสอบผลการจัดที่ดิน ,การประชาสัมพันธ์การจัดที่ดินแทน (กรณีเสียชีวิต) เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่อยู่ห่างไกลการบริการของ ส.ป.ก. รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา (ข่าวแชร์)
วันที่ 21 กันยายน 2566 นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 17/2566) ณ โรงเรียนบ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางวิสา สวยรูป นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 70 ราย มอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ,ให้คำปรึกษาข้อมูลด้านกฎหมาย ,การสำรวจรังวัดที่ดิน ,การตรวจสอบผลการจัดที่ดิน ,การประชาสัมพันธ์การจัดที่ดินแทน (กรณีเสียชีวิต) เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่อยู่ห่างไกลการบริการของ ส.ป.ก. รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา (ข่าวแชร์)
กันยายน 21, 2566 | กิจกรรมภูมิภาค

ใหม่

วันที่ 21 กันยายน 2566  นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธุ์ เรืองไทย นายช่างสำรวจอาวุโส และนางเพ็ญศรี สาแก้ว นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินที่จะซื้อจากผู้เสนอขาย อำเภอชุมพลบุรี จำนวน 5 แปลง จากผู้เสนอขาย 5 ราย ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่รวม 59-1-05 ไร่ และอำเภอพนมดงรัก จำนวน 2 แปลง จากผู้เสนอขาย 1 ราย ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 14 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่รวม 28-3-92 ไร่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ให้ความเห็นชอบการจัดซื้อและอนุมัติราคาที่ดิน (ข่าวแชร์)
วันที่ 21 กันยายน 2566 นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธุ์ เรืองไทย นายช่างสำรวจอาวุโส และนางเพ็ญศรี สาแก้ว นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินที่จะซื้อจากผู้เสนอขาย อำเภอชุมพลบุรี จำนวน 5 แปลง จากผู้เสนอขาย 5 ราย ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่รวม 59-1-05 ไร่ และอำเภอพนมดงรัก จำนวน 2 แปลง จากผู้เสนอขาย 1 ราย ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 14 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่รวม 28-3-92 ไร่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ให้ความเห็นชอบการจัดซื้อและอนุมัติราคาที่ดิน (ข่าวแชร์)
กันยายน 21, 2566 | กิจกรรมภูมิภาค