การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรม สวมเสื้อ "ผ้าไทย"

พฤษภาคม 23, 2566 | กิจกรรมส่วนกลาง

สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรม สวมเสื้อ "ผ้าไทย"

   23 พฤษภาคม 2566 สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นำโดย นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ภายใต้สังกัดสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ภายในสำนัก ร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรม สวมเสื้อ "ผ้าไทย" ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมาย องค์กรคุณธรรม ตามหลัก "คุณธรรมนำการพัฒนา" ภายใต้คุณธรรมเป้าหมายและกำหนด "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "กิจกรรมสร้างบุญ สร้างความสุข สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย" ในการนี้ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ขอเชิญชวนบุคลากร ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค "แต่งกายชุดผ้าไทย" อาทิ ผ้าพื้นเมือง ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือหรือผ้าไหม สร้างความภาคภูมิใจใน "ผ้าไทย" อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ข่าว/ภาพ : สมชาติ รัตนมาลี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด