การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ ส.ป.ก. สนับสนุเงินทุนเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน

ตุลาคม 16, 2560 | บริการข้อมูล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด