การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.

เมษายน 2, 2559 | ผู้บริหาร

 
 
 
นายเจริญชัย พรรณาภพ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
 
นายเลิศศักดิ์  สุขสวัสดิ์
 ผู้ตรวจราชการกรม
นายวีระพงษ์  พลธิรักษา
ผู้ตรวจราชการกรม
นางสาววรรณพร ดอกจำปา
 ผู้ตรวจราชการกรม
ป้ายกำกับ
ล่าสุด