การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรกร รูปแปลงที่ดิน และข้อมูลผู้เสียภาษี สิ่งปลูกสร้าง ระหว่าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิงหาคม 5, 2565 | บันทึกข้อตกลง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด