การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่าง กรมการปกครอง กับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สิงหาคม 5, 2565 | บันทึกข้อตกลง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด