การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตุลาคม 12, 2565 | คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ป้ายกำกับ
ล่าสุด