image banner

ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)
ที่ตั้ง :366 ซอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ :056-970-105
โทรสาร :056-970-104
E-mail :uthaithani@hotmail.com

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานหมายเลขติดต่อหมายเลขภายในอีเมล์
ฝ่ายบริหารทั่วไป056-97010512uthaithani@alro.go.th
กลุ่มงานช่างและแผนที่056-97010516uthaithani@alro.go.th
กลุ่มปฏิรูปการจัดการและพัฒนาเกษตรกร056-97010514uthaithani@alro.go.th
กลุ่มการเงินและบัญชี056-97010513uthaithani@alro.go.th
กลุ่มกฎหมาย056-97010515uthaithani@alro.go.th
พิกัดที่ตั้ง ส.ป.ก อุทัยธานี
 

แบบฟอร์มติดต่อเรา