image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวฐิภาพรรณ​ พึ่งไพฑูรย์​ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ติดตามโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว

พฤศจิกายน 28, 2565 | ภาพข่าว

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวฐิภาพรรณ​ พึ่งไพฑูรย์​ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ติดตามโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี​ เพื่อตรวจดูงานก่อสร้าง มอบนโยบายและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน​ โดย​ ส.ป.ก.อุบลราชธานี​มีแผนงานก่อสร้างฝายฯ​ จำนวน​5​แห่ง​ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาการจัดการน้ำของชุมชน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆได้

ป้ายกำกับ
ล่าสุด