วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี วันที่​ 28​  มีนาคม​ 2566​ เวลา​ 14.00 ​น.​ นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี​ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์​ เจริญจิตตภาวนา​ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ​และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ​เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา​ นเรนทิราเทพยวดี​ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร​ มหาวัชรราชธิดา​ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฎิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับสินค้าสมุนไพร การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.อุบลราชธานี เข้าร่วมงานสภากาแฟอุบลราชธานี ประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2566 วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
สื่อมัลติมีเดีย
เผยแพร่
rss