image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พฤศจิกายน 28, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปะหัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สาขาการแปรรูปอาหาร กลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ บ้านทางโค้ง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด