image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

พฤศจิกายน 28, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านห้วยปอ หมู่ที่ 12 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และให้เกียรติมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

ป้ายกำกับ
ล่าสุด