image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ป.ก. ตรัง ร่วมกันจัดกิจกรรม หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารพร้อมกันในสำนักงาน

พฤษภาคม 19, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง โดย นางปาริชาต รัตนมนตรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ตรัง ร่วมกันจัดกิจกรรม หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารพร้อมกันในสำนักงาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ส.ป.ก. และเพื่อส่งเสริมการลดการใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้โฟม

ป้ายกำกับ
ล่าสุด