image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๖ ส.ป.ก.ตรัง เข้าร่วม พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พฤษภาคม 8, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางปาริชาต รัตนมนตรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง เข้าร่วม
พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ประกอบด้วยพิธี
ทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ หอประชุม
โรงเรียนวิเชียรมาตุ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโดกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โดยมีนายยจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด