image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ นางปาริชาต รัตนมนตรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ตรัง ร่วมจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป

วันที่ 10 เมษายน ๒๕๖๖ นางปาริชาต รัตนมนตรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ตรัง ร่วมจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นการ เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร ส.ป.ก.ตรัง และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด