image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ

พฤษภาคม 16, 2561 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด