image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายเหล็กพร้อมเสาโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 12, 2561 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด